Avís Legal

L'Ajuntament de Bunyola , mitjançant els dominis bunyola.es, bunyola.cat i bunyola.net i ajbunyola.net, facilita informació d'interès general del municipi de Bunyola i, en particular, informació i gestions pròpies de l'administració municipal.

L'Ajuntament de Bunyola realitza tots els esforços necessaris per evitar errors i, en el seu cas, corregir-los o actualitzar-los amb la major brevetat possible. No obstant, no pot garantir llur inexistència ni que el contingut de la informació es trobi permanentment actualitzat.

L'Ajuntament de Bunyola no es responsabilitza de l'accés o ús dels continguts. Igualment, l'Ajuntament de Bunyola no es responsabilitza dels accessos i continguts que apareguin als enllaços a altres dominis que s'inclouen a Bunyola.net .es .cat

La informació proporcionada té caràcter merament orientatiu i en cap cas podrà ser vinculant per a la resolució dels procediments administratius, que es trobarà subjecta exclusivament a la normativa que sigui d'aplicació.

L'ús no autoritzat expressament de la informació continguda en el domini, així com els perjudicis que es poguessin ocasionar als drets de propietat intel•lectual i industrial de l'Ajuntament de Bunyola, podrà originar l'exercici per aquest de les accions que legalment procedeixin.