Pagament de tributs en termini voluntari 2021

10-Setembre-2021
Segons informació remesa per l'ATIB, es comunica que la publicació dels anuncis de notificació col·lectiva i/o de cobrament de 2021 s’ha fet en (BOIB núm. 110, de 19 d'agost).