Recaptació voluntària 2021

27-Agost-2021
De l'1 d'octubre a l'1 de desembre de 2021, ambdós inclosos.

Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de l’impost sobre béns immobles de l’Ajuntament de Bunyola corresponent a l’exercici 2021