Educació

Aquest apartat s'obre a tota la informació que afecti el món educatiu al municipi de Bunyola i la seva xarxa de centres dedicats a la formació i l'educació.

D'una banda els dos col·legis públics, CP Mestre Colom i CP Gaspar Sabater. D'altra, l'escoleta municipal de Ca ses Monges o l'escoleta Mesmenuts, en règim de gestió privada.


Source URL: https://ajbunyola.net/educacio