Informació econòmica i contractual

A continuació oferim tota la informació relativa als pressupostos municipals i a la gestió econòmica i contractual de l’Ajuntament de Bunyola. Et presentam tota la informació organitzada en aquests 9 apartats:

- Pressuposts Municipals
- Personal Ajuntament de Bunyola
- Ofertes de treball
- Inventari patrimonial
- Contractes
- Termini mitjà pagament proveïdors
- Subvencions
- Convenis
- Campanyes publicitat

Pressuposts Municipals

Pots consultar tots els apartats que fan referència al pressupost de l’Ajuntament, com pugui ser l'execució pressupostària, les modificacions o l’estabilitat pressupostària aquí.

- Pressupost Actual

- Informes d’execució trimestral

- Informes de modificació pressupostària

- Informes estabilitat pressupostària

Personal Ajuntament
Aquí podeu consultar la relació de llocs de feina de l’Ajuntament de Bunyola publicat al BOIB.

Nota: A l’actual legislatura no existeixen càrrecs de confiança rera els membre de l’equip de govern.

Oferta de treball
Oferta pública de feina. Pots consultar tots els processos a continuació: Oferta pública de feina.

Inventari patrimonial
L’inventaria patrimonial de l’Ajuntament de Bunyola el podeu consultar aquí.

Contractes
Informació de les licitacions i els contractes de l’Ajuntament aquí.

Termini mitjà pagament proveïdors
28 dies l'any 2022.

Subvencions
Consulta les subvencions de l’Ajuntament aquí.

Convenis
Tota la informació dels convenis i les encomanes de gestió aquí.
Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Bunyola i l'Institut Balear de l'Energia per a la instal·lació fotovoltaica d'autoconsum col·lectiu en la coberta del CEIP Mestre Colom i el seu aprofitament energètic
Conveni d'alumnes en pràctiques: IES Juníper Serra
Conveni per establir la gratuïtat del servei educatiu de tercer d'educació infantil

Campanyes publicitat
No s'ha contractat cap campanya publicitària a mitjans de comunicació al llarg de l'any 2022.


Source URL: https://ajbunyola.net/informacio-economica-i-contractual