Conferència - EUROPA: UNIÓ POLÍTICA, PLURALITAT LINGÜÍSTICA

23-Setembre-2021
Claustre CEIP Mestre Colom
19.30 h
Bartomeu Quetgles

Reserves a l'Ajuntament