Política de privacitat

A Europa i a Espanya existeixen normes de protecció de dades pensades per protegir la vostra informació personal de compliment obligat per a la nostra entitat.
Per això, és molt important per a nosaltres que entengueu perfectament què farem amb les dades personals que us demanam.
Així, serem transparents i us donarem el control de les vostres dades, amb un llenguatge senzill i opcions clares que us permetran decidir què podem fer amb la vostra informació personal.
Per favor, si una vegada que hàgiu llegit aquesta informació us queda alguna pregunta, no dubteu a fer-nos-la.
Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

    • Qui som?

  • La nostra denominació: AJUNTAMENT DE BUNYOLA
  • El nostre CIF/NIF: P0701000B
  • La nostra activitat principal: AJUNTAMENT
  • La nostra adreça: SA PLAÇA, 4, 07110 BUNYOLA (Illes Balears)
  • El nostre telèfon de contacte: 971 613007
  • La nostra adreça electrònica de contacte: ajuntament@ajbunyola.net
  • El nostre lloc web: HTTP://WWW.AJBUNYOLA.NET


Estam a la vostra disposició, no dubteu a contactar amb nosaltres.

    • Contactau amb el nostre delegat de protecció de dades
Sabeu que a la nostra entitat disposam d’un delegat de protecció de dades al qual podeu enviar totes les vostres reclamacions, dubtes i suggeriments sobre l’ús de la vostra informació personal?
El nostre delegat de protecció de dades es diu AUDIDAT i aquestes són les seves dades de contacte:
    • Adreça electrònica de contacte: consultasjuridico@audidat.com

    • Per a què usarem les vostres dades?
Amb caràcter general, usarem les vostres dades personals per poder relacionar-nos amb vós i poder prestar-vos els nostres serveis.
Així mateix, també podrem usar-les per a altres activitats, com enviar-vos publicitat o promocionar les nostres activitats.  

    • Per què necessitam usar les vostres dades?
Les vostres dades personals són necessàries per poder relacionar-nos amb vós i poder prestar-vos els nostres serveis. En aquest sentit, posarem a la vostra disposició una sèrie de caselles que us permetran decidir de manera clara i senzilla sobre l’ús de la vostra informació personal.  

    • Qui coneixerà la informació que us demanam?
Amb caràcter general, només el personal de la nostra entitat que estigui degudament autoritzat pot tenir coneixement de la informació que us demanam.
Igualment, poden tenir coneixement de la vostra informació personal aquelles entitats que necessitin tenir-hi accés perquè puguem prestar-vos els nostres serveis. Així, per exemple, el nostre banc coneixerà les vostres dades si el pagament dels nostres serveis es fa mitjançant una targeta o transferència bancària.
Així mateix, tindran coneixement de la vostra informació aquelles entitats públiques o privades a les quals estiguem obligats a facilitar les vostres dades personals amb motiu del compliment d’alguna llei. Per exemple, la Llei tributària obliga a facilitar a l’Agència Tributària una informació determinada sobre operacions econòmiques que superin una quantitat concreta.
En el cas que, al marge dels supòsits comentats, necessitem donar a conèixer la vostra informació personal a altres entitats, us sol·licitarem prèviament permís a través d’opcions clares que us permetran decidir sobre aquest tema.

    • Com protegirem les vostres dades?
Protegirem les vostres dades amb mesures de seguretat eficaces en funció dels riscs que comporti l’ús de la vostra informació.
Amb aquest objectiu, la nostra entitat ha aprovat una política de protecció de dades i es duen a terme controls i auditories anuals per verificar que les vostres dades personals estan segures en tot moment.

    • Enviarem les vostres dades a altres països?
Al món hi ha països que són segurs per a les vostres dades i n’hi ha d’altres que no ho són tant. Així, per exemple, la Unió Europea és un entorn segur per a les vostres dades. La nostra política és no enviar la vostra informació personal a cap país que no sigui segur des del punt de vista de la protecció de les vostres dades.
En el cas que, amb motiu de prestar-vos el servei, sigui imprescindible enviar les vostres dades a un país que no sigui tan segur com Espanya, sempre us sol·licitarem prèviament permís i aplicarem mesures de seguretat eficaces que redueixin els riscs de l’enviament de la vostra informació personal a un altre país. 

    • Durant quant de temps conservarem les vostres dades?
Conservarem les vostres dades durant la nostra relació i mentre ens hi obliguin les lleis. Una vegada finalitzats els terminis legals aplicables, les eliminarem de manera segura i de manera respectuosa amb el medi ambient. 

    • Quins són els vostres drets de protecció de dades?
En qualsevol moment podeu dirigir-vos a nosaltres per saber quina informació personal vostra tenim, rectificar-la si és incorrecta i eliminar-la una vegada finalitzada la nostra relació, en el cas que això sigui legalment possible. 
També teniu dret a sol·licitar el traspàs de la vostra informació a una altra entitat. Aquest dret es diu portabilitat i pot ser útil en determinades situacions.
Per sol·licitar algun d’aquests drets, heu d’enviar una sol·licitud escrita a la nostra adreça, juntament amb una fotocòpia del DNI per poder identificar-vos. 
A  les oficines de la nostra entitat disposam de formularis específics per sol·licitar aquests drets i us oferim la nostra ajuda per emplenar-los.
Per tenir més informació sobre els vostres drets respecte a la protecció de dades, podeu consultar el lloc web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (http://www.agpd.es).

    • Podeu retirar el consentiment si canviau d’opinió en un moment posterior?
Podeu retirar el consentiment si canviau d’opinió sobre l’ús de les vostres dades en qualsevol moment. 
Així, per exemple, si en un moment determinat vàreu tenir interès a rebre publicitat dels nostres productes o serveis, però ja no en voleu rebre més, podeu fer-nos-ho saber a través del formulari d’oposició al tractament disponible a les oficines de la nostra entitat.

    • En cas que entengueu que els vostres drets han estat desatesos, on podeu formular una reclamació?
En cas que entengueu que els vostres drets han estat desatesos per la nostra entitat, podeu formular una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través d’algun dels canals següents:
    • Seu electrònica: http://www.agpd.es
    • Adreça postal:
Agència Espanyola de Protecció de Dades 
C. de Jorge Juan, 6
28001 Madrid 
    • Telèfon:
901 10 00 99 
91 266 35 17
Formular una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades no comporta cap cost i no és necessària l’assistència d’un advocat ni d’un procurador. 

    • Elaborarem perfils sobre vós?
La nostra política és no elaborar perfils sobre els usuaris dels nostres serveis.
No obstant això, hi pot haver situacions en les quals, amb finalitats de prestació del servei, comercials o d’un altre tipus, necessitem elaborar perfils d’informació sobre vós. Un exemple podria ser la utilització del vostre historial de compres o serveis per poder oferir-vos productes o serveis adaptats als vostres gusts o necessitats.
En aquest cas, aplicarem mesures de seguretat eficaces que protegeixin la vostra informació en tot moment de persones no autoritzades que pretenguin utilitzar-la en benefici propi. 

    • Usarem les vostres dades per a altres finalitats?
La nostra política és no usar les vostres dades per a finalitats diferents de les que us hem explicat. Si, no obstant això, necessitàssim usar les vostres dades per a activitats diferents, sempre us sol·licitarem prèviament permís a través d’opcions clares que us permetran decidir sobre aquest tema.