Acabades les obres de dotació de drenatge al Passeig Antoni Estarellas

16-Juny-2022

La setmana passada varen acabar les obres per la dotació d'una xarxa de drenatge d'aigües pluvials al passeig Antoni Estarellas. Les obres es varen iniciar el més de gener i han tingut un cost total de 555.873,07€ (IVA inclòs) dels quals 420.857,12€ procedeixen d’una subvenció del Consell de Mallorca i la resta 135.015,95€ del pressupost municipal.

L’obra ha consistit bàsicament en la instal·lació d’un tub que recollirà tota l’aigua de pluja provinent dels carrers Nunyo Sanç, Mestre Colom, Pare Cerdà, part de Santa Catalina Thomas, es Garrigó i el propi passeig. Cal dir que aquesta recollida serà possible gràcies a les obres realitzades anteriorment en aquests carrers. A més s’han col·locat embornals al llar del passeig, Garrigó i final de Santa Catalina Thomas.

Aprofitant el desenvolupament de les obres, s’han millorat part de les voravies cap al cementeri i Son Serra i també s'han canviat trams en mal estat de la xarxa d’impulsió del clavegueram.

Des de l’Ajuntament volem agrair la paciència de tots els veïns de la zona, així com tota aquella gent que sol transitar pel passeig. Un cop acabades les obres esperam haver resolt el problema que causava els dies de pluja el pas de l’aigua per sobre del carrer, així com les males olors que ocasionava el fet de tenir els embornals comentat al clavegueram.

Ara i per tal de prosseguir amb la feina de millora dels nostres carrers, des de l’ajuntament planificam l’execució del drenatge a l’altre meitat del nucli, des de l'església fins a la Creu, per d’aquesta manera poder tenir recollida de totes les aigües pluvials i fer una bona gestió de les aigües. L'objectiu no és cap altre que millorar infraestructures i eliminar el màxim de molèsties als vianants, facilitant el gaudi i l'esplai pels espais oberts del nostre poble.