Aclariment sobre el local de la Gent Gran i la Unitat Bàsica de Salut

03-Gener-2022

Atès els escrits que han aparegut recentment per les xarxes socials sobre la situació del local que usa habitualment l’Associació de la Gent Gran, des de l’Ajuntament volem informar de les tasques que s’estan realitzant.

A inicis de l’any 2021 des de l’IB salut es va comunicar a l’Ajuntament la possibilitat de realitzar obres per a poder dotar la unitat bàsica de Bunyola de 3 espais més, dos despatxos i una sala de cures. D’aquesta manera es podria millorar el servei que, a causa de la pandèmia, s’estava donant als bunyolins i bunyolines, evitant així molts desplaçaments que ara ens vèiem obligats a fer al Centre de Salut de Santa Maria.

Des de l’Ajuntament ens vàrem posar en contacte amb la presidenta de l’Associació per tal d’informar-la i sol·licitar el seu permís. La presidenta de l'Associació hi va estar d’acord i va demanar que, en el moment de recobrar l'activitat de l'Associació, l'Ajuntament els deixàs els espais necessaris per fer-ho.

Des d’aquest moment, l’Ajuntament va posar a disposició de la presidenta qualsevol equipament municipal que necessitassin per a poder realitzar les seves activitats. Així, l’Ajuntament ha dut a terme l’acondicionament de sales al mercat per a poder ser usades per l’Associació de la Gent Gran, entre altres. Actualment ja s’hi duen a terme els tallers de memòria.

A finals del mes de setembre, donat que l’IB salut no havia iniciat les obres al local, la presidenta va demanar poder-ne fer ús fins que les obres iniciassin, cosa que fou autoritzada.

Aquest mes de desembre han començat les obres. Ens ha sobtat i dolgut veure certes publicacions ja que era un tema que s’havia tractat amb la presidenta, la qual n’estava completament al corrent i d'acord. A més a més, hem de destacar que sempre s’ha aportat una alternativa on poder realitzar les seves activitats.