Asfaltat el carrer de l'estació

10-Setembre-2021
Aquesta setmana ha quedat enllestit el nou asfaltat a tot el carrer de l'estació. Es tracta d'un carrer que ja patia molts de clots i desnivells que requerien una actuació global per tal de deixar-lo en condicions.

D'aquesta manera, s'ha donat resposta a una demanda dels propis veïns. El cost de l'actuació ha estat de 18.275,54€.