Borsí extraordinari pel sistema de concurs per a posteriors nomenaments com a personal funcionari interí de la policia local

03-Novembre-2022

Bases i la convocatòria per a la constitució d’una Borsa de Treball per cobrir les possibles vacants en la categoria de Policia Local.