Contracte d'obra - Condicionament aparcament Can Gual

29-Novembre-2022

Descripció: Subministrament i estès de llast artificial amb un gruix mitjà de 10cm. fins i tot humectació i compactació. Completament acabat.

Data límit presentació oferta: 15/12/2022
Departament: Urbanisme

Telèfon contacte: 971613007
Correu electrònic contacte: ajuntament@ajbunyola.net