Contracte d'obra - Substitució de Forjat habitatge carrer de Santa Catalina Thomas 9A

09-Novembre-2022

Descripció: SUBSTITUCIÓ D'UN FORJAT d'edificació entre mitgeres. S'actua a l'interior de l'edifici per la qual cosa mantindrà l'estil arquitectònic tradicional i ambiental d'acord amb la zona i amb el que marquen les Ordenances municipals i que el plantejament del Projecte estigui basat en un diàleg mutu de respecte amb l'entorn natural i ambiental.

Data límit presentació oferta: 23/11/2022
Departament: Urbanisme

Telèfon contacte: 971613007
Correu electrònic contacte: ajuntament@ajbunyola.net