Dotació de xarxa de drenatge al passeig Antoni Estarellas

27-Gener-2022

S'han iniciat les obres del projecte que ha de dotar de xarxa de drenatge al Passeig Antoni Estarellas i part de la carretera Ma-2020 fins al cementiri municipal.

El fet de no disposar actualment de xarxa de drenatge implica que no existeix cap separació de les aigües residuals i pluvials. Com a conseqüència d'aquesta mancança, quan es donen episodis de pluja intenta o altres condicions climàtiques adverses, les canalitzacions són insuficients, provocant des bordament de la canonada i, ocasionalment, inundacions en habitatges i altres edificacions.

La primera part del projecte ja es va realitzar durant l'any passat, mentre que ara s'executa la segona i definitiva fase de les obres. Aquestes obres, a part de pal·liar i evitar els problemes ressenyats abans, són el complement necessari per als dos projectes de canalització i asfaltat realitzats aquests darrers anys, un als carrers Pare Colom franciscà i Nunó Sanç, i l'altre als carrers Mestre Colom, Pare Cerdà i Mare de Déu de la Neu. D'aquesta manera les dues vessants abocaran les aigües seleccionades a les canonades que ara s'instal·laran. 

El pressupost de condicionament d'aquesta infraestructura és de 393.250€. El termini d'execució previst és de tres mesos.