El carrer de santa Bàrbara obert només per bars i vianants durant els caps de setmana

09-Octubre-2020
A partir d'avui, el carrer de santa Bàrbara, al costat de l'església, restarà tancat al pas de vehicles des dels divendres horabaixa fins a la nit dels diumenges.

Això mateix es farà les vísperes i els dies de festa. Durant aquests dies es convertirà en un lloc de trànsit de vianants i per instal·lar-hi taules i cadires els bars del carrer, sempre respectant les pautes assenyalades des de la Conselleria de Salut quant a les mesures de prevenció contra la Covid19.

Aquesta mesura que restarà instaurada a partir d'avui tots els caps de setmana i dies de festa, ha tengut un període de prova durant l'estiu, en què cada nit es tancava als vehicles i es convertia en terrassa dels bars. L'acceptació que ha tengut al poble i la intenció de l'ajuntament d'afavorir en la mesura del possible els comerços i negocis del poble ha estat el que ha fet prendre aquesta decisió.