Incorporació d'una persona per coordinar les tasques administratives de Serveis Socials

12-Febrer-2021
S'ha incorporat a l'ajuntament de Bunyola Mercè Salvador Llonch, persona que farà de pont entre tots els tècnics de serveis socials i la Regidoria de Benestar social.

D'acord amb el que es va incloure als pressuposts per a l'any 2021, i explicat amb tots els detalls durant el Ple extraordinari de pressuposts del mes de desembre pel Batle, la Regidora de Benestar Social i el Regidor d'Hisenda (https://www.youtube.com/watch?v=w7A4e_xqDlU&t=5777s), s'ha incorporat a l'ajuntament de Bunyola Mercè Salvador Llonch, persona que farà de pont entre tots els tècnics de serveis socials i la Regidoria de Benestar social, per tal de coordinar programes d'actuació i la relació amb les institucions supramunicipals als efectes de gestió de convocatòries d'ajuts i altres.

Aquesta persona ja havia realitzat aquestes tasques durant sis mesos de l'any 2020, gràcies al programa de l'IMAS de contractació extraordinària a causa de les necessitats plantejades per la Covid19. La situació que continua generant la Covid19 ha fet que l'Ajuntament de Bunyola hagi establert un pla de priorització a favor de l'àrea de Serveis socials, amb l'objectiu que atendre les necessitats dels afectats per la pandèmia i per les seves conseqüències, socials i laborals, sigui el més important. De fet, durant aquest període de sis mesos, va donar d'alta i va fer atenció directa a 79 usuaris.

A la fotografia Mercè Salvador amb la Tinent de Batle i Regidora de Benestar Social, Mercè Bujosa.