L'Ajuntament aprova els pressuposts per a 2022

25-Gener-2022

L’Ajuntament de Bunyola ha aprovat inicialment, en sessió plenària, els pressuposts per a l’exercici 2022.

Els pressuposts presenten un total de 6.369.542,21€, un 3,27% inferior al de 2021. De fet, aquests són els pressuposts més baixos dels darrers quatre anys i presenten una reducció per segon any consecutiu.

La minva en la previsió d’ingressos té una relació directa amb la pandèmia. L’alentiment en el sector privat de la construcció (sol·licitud de llicències) i la sentència recent contra les plusvàlues són algunes de les causes. Per contra, Altres capítols ajuden a pal·liar la baixada. La gestió en la recollida de residus d’aquesta legislatura i l’anterior ha permès un estalvi important exercici rere exercici. Per enguany s’han pressupostat 60.000€ de pagaments a TIRME, una quantitat molt allunyada dels 228.000€ que es pagaven l’any 2016.

La reducció sensible del deute públic permet una major disponibilitat de recursos. Actualment se situa en un 29,37%, mentre que l’any 2015 superava el 90%.

S’han previst inversions en matèria de medi ambient, mobilitat, comerç i turisme. D’una banda es completarà el programa de senyalització de sa Comuna i s’acabaran d’enllestir les millores del refugi. Una partida de 25.000€ es destinarà a l’execució del Pla de mobilitat, mentre que es destinarà una partida de 10.000€ per ajudes directes a comerços i es redactarà un Pla estratègic turístic.

De totes formes, el capítol d’inversions, amb la reserva feta l’any 2021 amb càrrec al romanent anirà per damunt del 1.300.000€. La principal inversió es farà a can Gual, escometent una primera fase d’obres que permetrà la recuperació de l’edifici aturat d’ençà de l’any 2007. Actuacions incloses en el capítol d’inversions afectaran positivament l’antiga casa del pintor Koslowsky, el carrer d’Orient, l’adaptació de voravies i altres.

Tanmateix, com ja va passar l’any passat, els pressuposts tenen un caire social important, amb l’objectiu de combatre els efectes de la pandèmia. Les injeccions directes a serveis socials, més enllà d’altres partides complementàries, suposaran 452.000€, un 25% més del que rebien en període pre-pandèmia. A part de prestar atenció a les necessitats bàsiques, es potenciarà l’atenció psicosocial i la teleassistència. Les ajudes a famílies podran ser de caràcter individual, de suport per estudis i llibres o per membres amb alguna discapacitat. També s’han contractat de tres agents COVID fins a final d’any.