L'Ajuntament de Bunyola aprova uns pressuposts socials de 6.584.951€

28-Desembre-2020
L'Ajuntament de Bunyola ha aprovat en sessió extraordinària el pressupost per a l'any 2021.

La previsió d'ingressos, 190.000€ inferior al 2020 fa que totes les àrees de gestió es vegin afectades a la baixa. Només l'Àrea de Serveis Socials veurà incrementada la seva dotació el 2021.

L'Àrea de Serveis Socials veurà confirmades dins el 2021 les aportacions extraordinàries rebudes al llarg del 2020 i, a més, comptarà amb una persona de suport, de nova incorporació, que coordinarà tasques administratives i exercirà de pont amb la plantilla de tècnics i l'ajuntament i les altres administracions.

El deute públic municipal, situat en el 32% - molt allunyat del 91% de l'any 2015, permet mirar amb optimisme el futur financer del municipi- quant a afrontar projectes inversors.

El capítol d'inversions s'estableix en dues partides: una de 494.245€ que anirà a cobrir una primera fase de recuperació de l'edifici de can Gual.

Una segona partida d'inversions, de 481.479€ serà gestionada a través de l'Entitat Local Menor de Palmanyola. Aquesta assignació anual és idèntica a la destinada durant el 2020, tot i la reducció d'ingressos de l'exercici present al proper.

La gestió dels residus permet reduir les factures de TIRME de 84.000€ (2020) a 60.000€ (2021). Cal recordar que durant el 2015, aquestes factures pujaven 228.000€ anuals.