L'Ajuntament de Bunyola incorpora 6 persones a través de la segona fase del programa SOIB Reactiva 2020

07-Juny-2021
6 persones s'han incorporat a la plantilla de l'ajuntament des de dia 27 de maig i per un període de quatre mesos.

El programa SOIB Reactiva 2020 ha estat promogut pel SOIB i està finançat pel Fons Social Europeu en el marc dels Programes Operatius d'Ocupació Juvenil i Regional 2014-2020, per fons de l'Estat a través de la Conferència Sectorial i pel Fons per afavorir l'impuls del Turisme Sostenible.

El programa SOIB Reactiva 2020 farà que les necessitats actuals de neteja, manteniment i altres dins el municipi de Bunyola, moltes d'elles agreujades a causa de la pandèmia de la COVID19, puguin cobrir-se al llarg dels propers mesos.

Aquestes sis persones estan dins una franja àmplia d'edat. 3 s'incorporen a tasques d'obres i serveis, mentre que altres 2 ho fan a tasques de manteniment. Finalment, un altre, tècnic de medi ambient, treballarà de forma coordinada amb el Garriguer en diferents actuacions a Sa Comuna.