Local de la Gent Gran de Bunyola

07-Gener-2022

A la vista de les informacions dels darrers dies a diferents mitjans de comunicació, referides al local de la Gent Gran de Bunyola, l’Ajuntament vol manifestar una sèrie de punts sobre aquesta qüestió:

1. El col·lectiu de la Gent Gran és un col·lectiu que des de l’Ajuntament mereix, ha merescut i mereixerà totes les atencions. Cada any, durant l’homenatge a la Gent Gran, el Batle Andreu Bujosa, des de l’any 2015, primer dels seus dos mandats, ha destacat la importància de les nostres persones majors, del seu llegat i les seves aportacions a favor de les generacions més joves.
2. Totes les activitats desenvolupades per l’Associació de la Gent Gran de Bunyola, han comptat des de l’any 2015 amb el recolzament de l’Ajuntament de Bunyola.
3. Des de l’Ajuntament hi ha hagut una comunicació directa amb les dues presidentes darreres, de tal manera que poguessin tenir de primera mà tots els projectes que els poguessin afectar i la manifestació d’intencions abans esmentada.
4. Aquesta mateixa línia de comunicació s’ha mantengut amb els membres de la Junta directiva de l’Associació.

Per això mateix, en aquest moment es dóna una circumstància que no facilita la dinàmica mantenguda fins ara. La comunicació, avui per avui, és únicament amb la Presidenta actual, Isabel Quetglas, amb qui sembla que hi ha una manca de sintonia a l’hora d’explicar tot el que ha passat amb el local de la Gent Gran i la cessió d’espai a la Conselleria de Salut.

Donat aquest fet, des de l’Ajuntament demanarem una reunió amb tots els membres de la Junta directiva actual de l’Associació de la Gent Gran per així poder explicar amb tots els detalls, de la mateixa manera que s’ha fet fins ara amb la presidenta, de l’acord amb la Conselleria de Salut amb exposició clara de tota la cronologia i els diferents contactes establerts per a l’intercanvi d’informacions quant a les alternatives oferides també a la presidenta perquè l’Associació pogués desenvolupar, amb tota la normalitat que permet una situació tan excepcional com la provocada per la pandèmia, totes les activitats de la Gent Gran.