Oferta de places a l’escoleta municipal de Bunyola «Ca Ses Monges»

19-Abril-2024

- NOMBRE DE PLACES PER A INFANTS NASCUTS L’ANY 2024, MENORS D’UN ANY, (AULA 0-1): 7
PLACES DISPONIBLES 7

- NOMBRE DE PLACES PER A INFANTS NASCUTS L’ANY 2023, ENTRE UN I DOS ANYS, (AULA 1-2): 24
PLACES OCUPADES PER INFANTS QUE CONTINUEN ESCOLARITZACIÓ : 8
PLACES DISPONIBLES: 16

- NOMBRE DE PLACES PER A INFANTS NASCUTS L’ANY 2022, ENTRE DOS I TRES ANYS, (AULA 2-3): 36
PLACES OCUPADES PER INFANTS QUE CONTINUEN ESCOLARITZACIÓ: 24
PLACES DISPONIBLES: 12