Pla consolidat de mesures de Prevenció, Contenció i Coordinació contra la Covid19

10-Setembre-2021
BOIB 123, de 8 de setembre de 2021. Acord del Consell de Govern de les Illes Balears, de dia 8 de setembre.