Poda dels arbres de la costa de l'estació

27-Gener-2022

Aquests darrers dies s'han podat els arbres de la costa de l'estació. S'ha fet uns esporgada a fons per tal d'afavorir el seu desenvolupament dins de les restriccions pròpies de l'entorn urbà.

El cost ha suposat una bestreta de 3.000€. L'empresa que se n'ha encarregat de la poda és Proyectos Paisajísticos de Baleares S.L.