Presentada la residència de sa Coma

15-Juny-2022

Ahir vespre, al Teatre municipal, es va presentar el projecte guanyador que serà executat al Pla de sa Coma i que acollirà la nova residència per a persones majors de Bunyola.

La Consellera d'Afers Socials, Fina Santiago i el Batle de Bunyola, Andreu Bujosa, van fer una introducció de motius i d'objectius al voltant del projecte, mentre que a continuació els tres arquitectes signants del projecte guanyador, Matias Cantalero, Joan Pol i Josep Lluís Buades, exposaren amb detall el procés d'elaboració, la filosofia que mou l'obra i les característiques concretes.

La residència acollirà 120 places i crearà 110 llocs de feina. El projecte és integrador, una sola planta construïda amb sis mòduls que creen espais comuns i zones àmplies d'esplai, alhora que atorguen independència i autonomia als residents. Les característiques externes respondran a l'ús de materials tradicionals a la construcció mallorquina, de tal manera que tant per aquest aspecte com per la voluminositat restarà perfectament integrada dins l'entorn. Pel que fa a les zones de serveis i aparcaments el projecte contempla usos suficients per al personal de la residència i els visitants, motiu pel qual no interferirà en els espais actualment habilitats per aquests usos a la urbanització.

La residència ocuparà un solar cedit per l'ajuntament de Bunyola i serà finançada per la Conselleria d'Afers Socials que hi destinarà una part dels fons europeus. El pressupost de licitació ha estat de nou milions d'euros. El cost definitiu es podrà determinar una vegada s'hagi enllestit el projecte bàsic i el projecte d'execució de part dels arquitectes, tot i que anirà al voltant d'aquesta quantitat.

Un públic nombrós va assistir a la presentació i va intervenir activament al torn de preguntes formulades tant als arquitectes com a la Consellera.