Procés selectiu plaça Oficial de la Policia Local en comissió de serveis

30-Març-2023

Convocatòria procés selectiu pel sistema comissió de serveis restringida al personal del mateix Ajuntament per cobrir la Plaça d'Oficial de Policia.  

Grup/Subgrup

C1

Escala/Subescala

Administració Especial/Serveis Especials

Classe

Policia Local

Denominació

Oficial de Policia

Funcions

Les pròpies de l’Oficial de Policia