Selecció de personal i provisió de llocs de treball a través del SOIB

25-Juny-2021

L'Ajuntament de Bunyola cobrirà tres llocs de feina amb caràcter temporal a través del SOIB, en base a les següents necessitats:

1. Una plaça de treballador o treballadora familiar per cobrir vacances durant el període comprès entre dia 12 de juliol i dia 10 de setembre d'enguany.

2. Dues places per a projectes concrets lligats a la subvenció per combatre la COVID19.

      2.1 Convocatòria d'un educador o educadora social per cobrir el període comprès entre el 15 de juliol i el 31 de desembre d'enguany.

      2.2 Convocatòria d'un treballador o treballadora social per cobrir el període comprès entre el 15 de juliol i el 31 de desembre d'enguany.

Les persones interessades hauran de reunir els requisits exigits pel SOIB. Revisau a l'oficina del SOIB corresponent el vostre perfil i les vostres dades.

El període obert pel SOIB per a la cobertura de les places detallades finalitza el proper dijous, dia 1r de juliol.