Serveis de consultoria i assistència tècnica per a l'adequació dels sistemes d'informació de l'Ajuntament de Bunyola, a l'Esquema Nacional de Seguretat (ENS)

04-Abril-2023

Objecte: Prestació de serveis de consultoria i assistència tècnica per a l'adequació dels sistemes d'informació de l'Ajuntament de Bunyola, a l'Esquema Nacional de Seguretat (ENS), regulat pel Reial decret 311/2022 i les Instruccions Tècniques de Seguretat publicades pel Centre Criptológico Nacional (CCN).

* Tota la documentació a lliurar serà en llengua catalana

Preu del contracte: 5.995,00 € (IVA exclòs)

Data límit presentació ofertes: 14/04/2023 14:00

Departament: Batlia

Telèfon de contacte: 971613007

Correu electrònic de contacte: batlia@ajbunyola.net