Un any més, l’Ajuntament de Bunyola realitza millores als equipaments culturals municipals

16-Setembre-2022

Seguint la programació dels darrers anys, l'Ajuntament de Bunyola ha procedit a renovar equipaments culturals a diferents dependències del poble amb la col·laboració econòmica del Consell de Mallorca.

Al Teatre Municipal, s’ha adquirit un nou projector, més potent i amb millors prestacions, per a millorar les prestacions tècniques del Teatre.

A la biblioteca municipal s’ha adquirit una nova impressora per la zona de gestió i una nova cadira per a la persona responsable de la Biblioteca.

Tot plegat, el cost d’aquestes millores suposa la quantitat de 2.892,68€, que han aportat el Consell de Mallorca a través de l’esmentada subvenció.

És un compromís d'aquest Ajuntament anar millorant els equipaments culturals municipals amb inversions anuals que permetin actualitzar les infraestructures de les diferents dependències culturals.