Ajuntament

Ajuntament de Bunyola
Horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores, Dissabtes només obert el Registre d'Entrades de 9:00 a 13:00 hores.
971-613007 / 971-613017
971-615227
ajuntament@ajbunyola.net
Entitat local menor de Palmanyola
Horari d'Atenció al Públic: dimarts i dijous de 9 a 14h.
971-617627
971-617021
ajuntament@palmanyola.org
Registre Civil

Dilluns de 9 a 12h

Dijous de 17 a 19h