Ajuntament

Ajuntament de Bunyola

Horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores.

971-613007 / 971-613017
971-615227
ajuntament@ajbunyola.net
Entitat local menor de Palmanyola
Horari d'Atenció al Públic: dimarts i dijous de 9 a 14h.
971-617627
971-617021
ajuntament@palmanyola.org